Soudní překlady

Soudní překlady z angličtiny provádím již od roku 1997. Tlumočníkem jazyka anglického jsem byla jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Brně. Od roku 2017 provádím i soudní překlady z francouzštiny na základě jmenování Krajským soudem v Českých Budějovicích.

Jak se provádí soudní překlad:

Soudní překlad (nebo také soudně ověřený překlad, ověřený překlad, úřední překlad) se skládá z dokumentu ve výchozím jazyce (Vámi dodaný dokument) a jeho překladu do cílového jazyka. Oba dokumenty (výchozí dokument a jeho překlad) jsou k sobě spojeny trikolórou. Vámi dodaný dokument by měl být nejlépe originální doklad nebo jeho ověřená kopie. Doklady ověřují městské či obecní úřady, pošty označené logem Czech POINT a notáři. K překladu se připojí tzv. tlumočnická doložka opatřená kulatým razítkem. Soudní tlumočník svým podpisem a razítkem stvrzuje, že překlad souhlasí s textem přiložené listiny.

Běžně provádím tyto typy soudních překladů:

Osobní a typizované dokumenty:

 • rodný list
 • oddací list
 • úmrtní list
 • diplom
 • vysvědčení
 • potvrzení o studiu
 • výpis z obchodního rejstříku
 • výpis z rejstříku trestů
 • potvrzení o zdravotním pojištění
 • prohlášení k technickém průkazu vozidla
 • atd.

Právní dokumenty:

 • plná moc
 • soudní rozsudek
 • závěť
 • usnesení k řízení o pozůstalosti

Cena
400 Kč /1 NS cílového textu (NS - normostrana = 1800 znaků včetně mezer)

U soudních neboli ověřených překladů účtuji minimálně 1 normostranu. Text přesahující 1 NS účtuji na desetiny normostrany.

Mgr. Martina Vomáčková

Nábřeží 1. máje 1819, Písek

+420 604 125 895

martina6vomackova@gmail.com