Běžné překlady

Kvalitní překlady odborných textů

Překládám z angličtiny a francouzštiny do češtiny a naopak.

Nejčastěji překládám tyto obory:

Angličtina: Lékařství a farmacie (lékařské zprávy, příbalové letáky)
Právo (smlouvy)

Francouzština: úřední dokumenty (rodný list, oddací list, výpis z trestního rejstříku, atd.)

Cena
AJ: 270 Kč za normostranu (tj. 1800 znaků včetně mezer)

FJ: 300 Kč za normostranu

Mgr. Martina Vomáčková

Nábřeží 1. máje 1819, Písek

+420 604 125 895

martina6vomackova@gmail.com